Neel Dich Abrahamsen, Tegn det du ser – det er altsammen proportioner. Iagttagelsestegning.

Bogens bagsidetekst: “At tegne er så utrolig mange forskellige ting. Streger på et papir, hurtige visuelle noter af oplevelser, visuelt fortællende tegninger – det vi ser, og det vi tror, vi ser. Tegn det du ser – er en systematisk indføring i det at tegne, så du faktisk kommer til at tegne, det du ser. … En vigtig grundbog i tegning, som foruden til selvstudie kan bruges på alle designuddannelser og ikke mindst på de mange højskoler, der beskæftiger sig med tegningens univers.” Tine Kjølsen, lektor KADK

Gyldendal “Tegn det du ser – giver ved hjælp af teori, metode, øvelser og proces et solidt fundament til at komme i gang med iagttagelsestegning. Begyndere får en vej til at se omgivelserne på en anden måde, og fortsættere kan genoptage, hvor de slap tidligere studier i tegnekunsten“. Link til Gyldendal

Bibliotekets tekst: En virkelig flot og inspirerende grundbog, der kommer omkring alt det vigtigeste ved iagttagelsetegning. Kræs for alle der elsker at tegne eller gerne vil igang…: Teori, materialelære, tegnemetoder, perspektiv, komposition, tegneproces, kunsthistorie.

Bogen er indbundet og rigt illustreret 224 sider, 256 illustrationer – der er tilrettelagt som opslag der kan fungere som inspiration for at gå i dybden med det særlige område. Tegninger og tekst supplerer hinanden til at vise området der beskrives i forskellige grupperinger. Bogen henvender sig til den, der vil komme igang med at tegne eller til fortsætteren der vil tliføre viden til sin indsigt.

IagttagelsestegningIagttagelsestegning er undersøgende tegning. Du oplever et motiv dine omgivelser, og tegner det på papir i samme øjeblik. Din styrke er at koordinere dine sanser omkring, hvad du oplever og med din lyst og vilje opøver du et håndværk. Med det har du siden mulighed for at udtrykke dig et tegnet sprog.

Håndværket ligger i at lære sine redskaber og materialer at kende. Du kombinerer dem i forhold til en øvelse og repeterer dem bevidst i et studie eller senere i en tegning.
Metode er en bevidst fremgangsmåde. Du bestemmer dig for at lære et motiv at kende med flere metoder, materiale og redskab. Dine mange valg former din personlige æstetik.

Grammatikken for tegnesproget er geometri. Den danner tegningens indre struktur i en rumlig form og tilrettelægning af en komposition på en flade. Basen for iagttagelsen er nysgerrighed for undersøgelsen af dets struktur, udtryk og proportioner.
Det er altsammen proportioner – set kontrast mellem stort og småt, rundt og firkantet, af lodret og vandret i dit motiv. Modsætningerne står i en relation til hinanden der underbygger og fremhæver hinanden.
Det gyldne snit er et målforhold som i vesterlandsk kulturhistorie ses som proportioner af æstetisk harmoni – set som en forlængelse af naturens vækst. Det klassiske målforhold, er i tegneprocessen anvendeligt, til at skabe balance, proportion og følge en bevægelse.

Perspektivlæren angiver orden for parallelle linjer og deres forening i samme forsvindingspunkt til at vise en rumlig illusion af et motiv tegnet på en flade, som det er set fra din synsvinkel, dit perspektiv.
Komposition er den optiske orden fører blikket til centrum i motiv, uanset om det er tegnet som en plan todimensional flade eller rumlig tredimensional form.

Selvstudie kan have mange veje og der nævnes de kunstnere som har været med til at skabe og udvikle den vesterklandske tegnetradition fra renæssancen til nutid. Der er i bogen tegninger af kunstnerne, Lundbye, Sonne, Køpke m.fl., som hang på væggene, hvor jeg voksede op, hvor de, nok, har virket som en form for læremestre i at tegne noget konkret lige foran dig. God fornøjelse.


Selvstudie


Tegning – Mønster – Farve er et uendeligt studie og Tegn det du ser giver anvisninger til hvor du kan gå videre.

Link til klassiske tegninger: Tegning som del af en designproces – hønen eller ægget – det er ikke til at vide hvornår lyst, viden eller indsigt giver association til andre emner end det synlige i virkeligheden. Bogen giver flere forslag til at en proces for hvordan et emne kan undersøges og viser hen til kunstnere i kunsthistorien som har indflydelse på tegningens udvikling.
Kunsthistorie er området hvor tid, tanke og udtryk mødes i den vestlige kunst. Bogen giver anvisninger med kort introduktion til hvem der præget tegnekunsten. Et udvalg af kunstnere, hvis undersøgende tegning beskriver et motiv med så meget nerve at det forbliver for en kulturs blikke, er tillagt bogen. Studiet af andres værker og deres samtid giver en indgang til tegnesproget som bærer af kultur, følelse og personlige valg. 
Inspiration At søge videre på internettet omkring farvelære, kan være at søge forskellige kunstneres teorier, f.eks. Paul Cezanne, Henri Matisse, Eugene Delacroix og mange andre. En begrænsning i din søgning er det du udtrækker af et studie og derfra fordyber dig i ved at søge specifikt på emnet eller omvendt studerer videre ud fra den indsigt du møder.
Mønstervirkning er en både at skabe en rytme for din tegnemåde til at vise f.eks. et træs bladløv. Du når ikke at tegne alt indenfor en afsat tid, men du genskaber indtrykket af det, du ser. Som udløber af gennemtegnet og studeret motiv, kan en detalje uddrages til at være en enhed, der kan fungere som rapport for et samlet mønster.
Link til teorier om farvelære: Farvelære Goethes farvehjul, Bauhaus’ lærere, Joseph Albers, Johannes Itten, Paul Klee viser at emnet ikke kun er teoretisk, men en meget følsom og praktisk disciplin til at se og balancere hvordan farver relaterer sig til hinanden og skaber forskellige indtryk og rum. 

Undervisning


Privatundervisning, Holdundervisning
Tegn det du ser: Kontakt mig direkte