Tegn det du ser – det er altsammen proportioner, udkommer på Gyldendal 10. oktober, 2023.
Tekst, tegninger og tilrettelægning er sammensat som en indføring i iagttagelsestegning. Øvelser, metode, teori og kulturen bag iagttagelsestegning gemmengås.

Link til omtale og forhandlere via Gyldendal

Bogen er tilrettelagt så tegninger og billeder viser hvad teksten ikke kan. Ved at repetere øvelser og indøve flere metoder, indlæres håndværket der giver mulighed for at udtrykke sig med tegning.
Illustrationsmateriale til bogen er taget fra bunker af egne tegninger gennem tiden eller er udført direkte til bogen. Dertil er tegninger af kunstnerne, Lundbye, Sonne, Køpke m.fl., der hang på væggene, hvor jeg voksede op, vist frem fordi de har virket som en form for læremestre i, at deres motiver er tegnet i øjeblikket, hvor de er set, i noget konkret lige der foran tegneren.
Bogen henvender sig til den, der vil komme igang med at tegne eller til fortsætteren der vil genopfriske sin indsigt.

Bogen berører iagttagelsestegningens områder:
Iagttagelsestegning er undersøgende tegning af det du oplever i dine omgivelser, samtidigt som du tegner det, du ser på papir. Din styrke er at koordinere dine sanser og lade det tilfældige eller bevidst opsøgte motiver, danne danne tegninger fra det samme øjeblik du oplever dem.

Grammatikken for tegnesproget er geometri, der giver en tegning sin indre struktur og anvendes som tilrettelægning af en komposition på en flade og opbygning af en rumlig form der tegnes på fladen.
Det er altsammen proportioner er citeret fra en lærer. Praktisk møder du i dit motiv, kontrast mellem stort og småt, rundt og firkantet, af lodret og vandret. Målene du ser står i en relation til hinanden ved at være modsatte og på den måde underbygge hinanden.

Håndværket ligger i at lære sine redskaber og materialer at kende, og kombinere dem i forhold til en øvelse og siden bevidst anvende dem i et studie eller en tegning af sit motiv.
Metoderne en bevidst fremgangsmåde for at lære et motiv at kende er at se det samme motiv med flere metoder, materiale og redskab. Du forener dine valg ud fra din personlige æstetik. Basen for iagttagelsen er nysgerrighed for undersøgelsen af dets struktur, udtryk og proportioner.

Det gyldne snit er det målforhold som i vesterlandsk kulturhistorie ses som proportioner af æstetisk harmoni – set som en forlængelse af naturens vækst. Den kultur er indarbejdet for at vise til en forståelse af baggrunden for det klassiske målforhold, ved at vise det som genkendeligt og siden i tegning gøre det anvendeligt, til at skabe balance, proportion og bevægelse.
Perspektivlæren angiver orden for parallelle linjers forening i samme forsvindingspunkt til at vise en rumlig illusion af et motiv tegnet på en flade, som det er set fra din synsvinkel, dit perspektiv. I kompositionen kan den optiske orden fører blikket til centrum i motiv, uanset om det er tegnet som en plan todimensional flade eller rumlig tredimensional form.

Tegning som del af en designproces – hønen eller ægget – det er ikke til at vide hvornår lyst, viden eller indsigt giver association til andre emner end det synlige i virkeligheden. Bogen giver flere forslag til at en proces for hvordan et emne kan undersøges og deraf give en egen formgivning eller historie.
Mønstervirkning er en både at skabe en rytme for din tegnemåde til at vise f.eks. et træs bladløv. Du når ikke at tegne alt indenfor en afsat tid, men du genskaber indtrykket af det, du ser. Som udløber af gennemtegnet og studeret motiv, kan en detalje uddrages til at være en enhed, der kan fungere som rapport for et samlet mønster.

Kunsthistorie er området hvor tid, tanke og udtryk mødes i den vestlige kunst. Studiet af andres værker og deres samtid giver en indgang til tegnesproget som bærer af kultur, følelse og personlige valg. Et udvalg af kunstnere, hvis undersøgende tegning beskriver et motiv med så meget nerve at det forbliver for en kulturs blikke, er tillagt bogen.


Bogen kommer ikke ind på farvelære på grund af områdets omfang. Der henvises til et selvstudie:

Farvelære Goethes farvehjul, Bauhaus’ lærere, Joseph Albers, Johannes Itten, Paul Klee viser at emnet ikke kun er teoretisk, men en meget følsom og praktisk disciplin til at se og balancere hvordan farver relaterer sig til hinanden og skaber forskellige indtryk og rum.
Inspiration At søge videre på internettet omkring farvelære, kan være at søge forskellige kunstneres teorier, f.eks. Paul Cezanne, Henri Matisse, Eugene Delacroix og mange andre. En begrænsning i din søgning er det du udtrækker af et studie og derfra fordyber dig i ved at søge specifikt på emnet eller omvendt studerer videre ud fra den indsigt du møder.


Workshop, fast tilknytning eller privatundervisning ud fra Tegn det du ser

Kontakt mig så vi kan høre om dine ønsker og det jeg kan tilbyde kan forenes og aftales i forhold til pris


Privatundervisning på tegnestueadressen. Udgør tegneundervisning og teori. Hjemmearbejde og engagement forventes. Sted, Søerne, Frederiksberg, 1 til max 4 deltagere. Pris 600kr for 1,5 time. Periode aftales og betales forud. Forløb, min. 5 gange. Forløb kan forlænges på dagen [2 x 1,5 time], afholdes ugentligt eller fordeles over, max. 3 mdr.

Workshop ud fra iagttagelsestegning arrangeres på firmadomicil / kunstforening.
Dagsarrangement / weekend / uge eller som fortløbende engagement.
Faktureres ud fra omfang, antal deltagere. Udgifter til indkøb af objekter til særligt emne, kan tillægges.
Pris med tilbud. CVR. Udenfor Københavnsområde tillægges ophold og transport.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Min uddannelse og mit fag

CV Min skoling er den jeg underviser ud fra. Uddannet fra Skolen for Brugskunst, Linjen for tegning og grafik, København [idag Danmarks Designskole]. SfB, der i forhold til dagens undervisning samme sted, der inkluderer designteori og markedsføring, var en skole med karakter af en “art school”. Tegneundervisning på SfB indeholdt genstands- og figurtegning, croquis, portræt- og frihåndstegning, der blev undervist i af gode lærere, som også var udøvende tegnere. I det drivhus en skoling gør er at lære dig kæmpe forbi forventninger, og udvikle en bevidstgørelse af et fag . En skoling der giver identitet, for et fag der aldrig afsluttes for der vil altid være noget nyt at undersøge og iver redskaber til at sætte sig selv i forhold til i sin samtid. Undervisningen gav udover grundig tegneundervisninng, grundlæggende indføring i grafisk design, bogtilrettelægning og illustration [1981-1985] – dvs før Mac. Samtidigt med Sfb og efterfølgende år[1982-1990] udvidet som en  ‘elevtid’ hos landskabsmaler [S.Ekengren], centreret omkring tegning, form og farvers relation til at vise rum.

Fra egen tegnestue siden 1993 løst opgaver som grafisk designer og tegner. Opgaverne er løst til forlag som bogdesign, eller foreslået til museer som grafisk udstyr, katalogtilrettelægning, udstillingsdesign der har indholdt, grafik, stilhistorisk illustration og farvesætning og konceptudvikling og grafisk linje for mindre virksomheder. Tegneundervisning har jeg arbejdet med for hold og i privatregi siden 2014. Arbejder sideløbende med original tegning og mønstre, der i opgaver anvendes som analog tegning, der overføres og justeres til digital brug.