Undervisning ud fra Tegn det du ser


Tegning
Iagttagelsestegning er undersøgende tegning. Du oplever et motiv i dine omgivelser, og tegner det på papir i samme øjeblik. Din undersøgelse er at tegne det suser og ikke det du forestiller dig at du ser. Din styrke er at koordinere dine sanser omkring, hvad du oplever og med din lyst og vilje opøver du et håndværk gennem tegning. Med det har du siden mulighed for at udtrykke dig friere i et tegnet sprog.

Geometri
Grammatikken for tegnesproget er geometri. Den danner tegningens indre struktur i en rumlig form og i tilrettelægning af en komposition på en flade. Basen for dine iagttagelser er nysgerrighed for undersøge og langsomt fra en konturtegning og få proportionerne på plads, for at gå videre til at lade tegningen blive opbygget med struktur så det giver et udtryk af de indtryk du i første hånd oplevede.

Proportioner
Det er altsammen proportioner – er at se efter kontraster i dit motiv og lade stort og småt, rundt og firkantet, af lodret og vandret være med til at understrege motivets styrke. Når du begynder at bruge modsætninger i dit motiv, viser de forskellige relationer sig at fremhæve hinanden i motivet.

Proces
Håndværket ligger i at lære sine redskaber og materialer at kende. Du kombinerer valg af blyant og papir i forhold til den øvelse du vil repetere og bruger dem siden bevidst i et studie eller senere i en tegning.

Metoden
Metoden du vælger er en bevidst fremgangsmåde, som du bestemmer dig for at bruge til at lære et motiv at kende med flere forskellige sammensætning og indgange til din oplevelse af emnet. Dine mange valg af motiv , materialer og dine endelige beslutninger former din personlige æstetik som ligger i dine tegningers udtryk.

Baggrund
Det gyldne snit er det målforhold som i vesterlandsk kulturhistorie ses som bærer af proportioner af æstetisk harmoni, som det er defineret og set som en forlængelse af naturens vækst. Det klassiske målforhold, er i tegneprocessen anvendeligt, til at skabe balance, proportion og i både det statiske objekt som i en figur i bevægelse. begrebet er opstået i renaissance og defineret udefra antikkens viden. På samme tid gjorde renaissancens kunstnere sig klart hvordan perspektivet faktisk fungerede i tegning af rum på en flade.

Perspektiv
Perspektivlæren angiver orden for parallelle linjer og deres forening i samme forsvindingspunkt til at vise en rumlig illusion af et motiv tegnet på en flade, som det er set fra dit perspektiv som er det samme som omskrivningen – set fra din synsvinkel.

Komposition
Komposition er den optiske orden fører blikket til centrum i motiv, uanset om det er tegnet som en plan todimensional flade eller rumlig tredimensional form. Den måde øjet ser er grundet i dets natur at møde et emne ved at sortere mellem informationer og gå direkte til det som er mest vigtigt. Det gyldne snit som det er udvundet af naturens vækst er derfor en base for opbygningen af en harmonisk eller disharmonisk komposition til at bære et billedes fortælling.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Privatundervisning


Kontakt mig direkte

Intensivt
Begynder, øvede eller ud fra særligt projekt. Sted: ved Søerne, 1909 Frederiksberg C.  
Hjemmearbejde og engagement forventes. Tegn det du ser må påregnes at indkøbes af deltager da den danner grundlag for undervisningen og opgaver der stilles.
Pris 500,- kr for 1 time, pr gang. Tidsrum i dagtimer, ugedage. Periode aftales og betales forud. Forløb af min. 5 gange. afholdes ugentligt eller fordeles over, max. 2 mdr. Der bruges ekstra tid uden beregning 1. gang til præsentation.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Holdundervisning


Kontakt mig direkte

Små hold for 2-4 personer
Til dem som allerede er i gang med at tegne og gerne vil undersøge et område eller indarbejde emner for et projekt nærmere. Sted: ved søerne, 1909 Frederiksberg C. 
Hjemmearbejde og engagement forventes. Tegn det du ser må påregnes at indkøbes af deltagere da den danner grundlag for undervisningen og de opgaver der stilles.
Pris pr person ved hold af 2-4 personer, 400,- kr for 1,5 pr gang. Tidsrum i dagtimer, ugedage eller tirsdag aften. Periode aftales, minimum 5 gange og betales forud. Forløb afholdes ugentligt eller hver fjortende dag, over en periode af max. 3 mdr. Der bruges ekstra tid uden beregning 1. gang til præsentation.

Holdundervisning eller Workshop 
Undervisningen vil foregå på Skole, højskole, firmadomicil, kunstforening, museum.
Arrangeres som dagsarrangement / weekend / uge eller som et fortløbende engagement over en sæson, en periode. 
Prissætning ud fra omfang, antal deltagere.

Pris gives på forhånd i form af tilbud. CVR. + evt. udgifter til særlige materialer og transport/evt. ophold.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Om Mig


Min skoling er den jeg underviser ud fra. Uddannet fra Skolen for Brugskunst, Linjen for tegning og grafik, København [idag Danmarks Designskole]. SfB, der i forhold til dagens undervisning samme sted, der inkluderer designteori og markedsføring, var en skole med karakter af en “art school”. Tegneundervisning på SfB indeholdt genstands- og figurtegning, croquis, portræt- og frihåndstegning, der blev undervist i af gode lærere, som også var udøvende tegnere. I det drivhus en skoling er, er det at lære dig selv kæmpe forbi forventninger, og udvikle en bevidstgørelse af et fag ved at iagttage forskelle og forandringer i den tid som omgiver. En skoling giver identitet fagets virkemidler og metoder, der som i tegning aldrig afsluttes for, der vil altid være noget nyt at undersøge og kombinere med basen der udvikles til sin samtid. Undervisningen i min tid på skolen, gav udover grundig tegneundervisning, grundlæggende indføring i grafisk design, bogtilrettelægning og illustration [1981-1985] – dvs før Mac. Samtidigt med Sfb og i 5 efterfølgende år [1982-1990] er tegning blevet udvidet gennem en  ‘elevtid’ hos landskabsmaler [S.Ekengren], centreret omkring tegning, form og farvers relation til at vise rum. 

Fra egen tegnestue siden 1993 løst opgaver som grafisk designer og tegner. Opgaverne er mange og variederes over en lang periode, entret omkring visuelt at fortælle om et projekts karakter. De er blevet løst til forlag som bogdesign, eller til museer som grafisk udstyr, katalogtilrettelægning, hvor udstillingsdesign der har indholdt, grafik, stilhistorisk illustration og farvesætning har give en mere bredspektret løsning end blot grafikerens. som gennemgående opgaver er ide og konceptudvikling udviklet og gennemført som grafisk linje og redigering af hjemmeside for virksomheder indenfor advokat, revision, kunst og håndværk.

Tegneundervisning har jeg arbejdet med for hold og i privat regi siden 2014. Arbejder med original tegning og mønstre, der i opgaver anvendes som analog tegning, der justeres til digital brug alt efter reproduktion .

CV 


This image has an empty alt attribute; its file name is En-blyant-IMG_5915-1024x318.jpg