“Det du ser” udkommer på Gyldendal i foråret 2023. Tekst, tegninger og tilrettelægning er en indføring i iagttagelsestegning og alle dens forskellige metoder og øvelser, teori som tilsammen er en base for at komme ind i tegningens verden

Iagtagelsestegning er at tegne det du oplever med streger på papir så det ligner det du ser. Basen er at se og bruge sine sanser med åbne øjne opleve sine omgivelsers mange fortællinger.
Bogen er tilrettelagt så tekster ledsager tegninger og billeder der viser hvad teksten ikke kan. Det er de tegninger som du ser hen af vejen der langsomt får dig til at lære tegningens sprog at kende. Illustrationsmateriale er lavet til bogen suppleret med tegninger fra væggene hvor jeg voksede op. Håndværket er at kende sine redskaber og gøre brug af materialer i den kombination som afspejler det du oplever. Når du har gennemprøvet forsekllige øvelser og lært metoderne at kende er du friere stillet til at at jonglere og skabe dine egne udtryk.
Bogen henvender sig til dig, der vil komme igang med tegning – eller gå igang igen eller tilføre din viden andre nuancer af tilgang til tegning. Selvstudiet fortsætter ved at se bogen igennem starte et sted og have en blyant i hånden under hele processen.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Undervisning tilbydes.

Privatundervisning på adressen med mødesteder der indgår i undervisning rundtom i byen alt efter motiv. Kontakt mig for at høre nærmere.

Undervisning af mindre hold kan arrangeres på andens adresse.

Undervisningsdag kan arrangeres ud fra et særligt emne, i fima eller kunstforeningesregi.

Kontakt mig for at høre hvordan et hold, eller undervsiningsforløb kan kan stykkes sammen.

Pris i forhold til antal deltager/antal gange. ved Søerne max 4 deltagere. På anden lokation kan størrer hold max 12 arrangeres. Betales forud.
Pris for dagsarrangement på anden lokation udfra tilbud/moms. Afregnes pr faktura.
Privatundervisning udfra et forudbestemt antal timer. Lokation ved Søerne Fredriksberg. Betalt forud.

Kontakt mig foroplsyninger om indhold og priser

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Undervisningsramme

“At iagttage” er iagttagelsestegnings base. Iagttagelsen er et koncentreret øjeblik hvor din viden som du får ved at dig i at tegne, giver dig mulighed for at fæstne din oplevelse af øjeblikket – på et stykke papir. Grammatikken for tegnesproget er geometri og perspektivlæren der giver en tegning sin indre struktur der bære den ydre overflade.

Du behøver ikke at du have tegnet hele dit liv. Når du tegner har du din helt egen streg ligesom du har din egen håndskrift. Din streg vil udvikles i takt med at du tegner og dermed opbygges en bevidst koncentration om håndværket at tegne – at være tilstede foran sit motiv: at tegne det du faktisk ser.

Metode til at udvikle sit eget tegnesprog har mange veje. Metodisk er at gå frem efter en klar plan og gennem øvelser at lære en metode af gangen. Det kræver nysgerrig opmærksomhed, gentagelser af øvelser – og et stk papir og en blyant.

Redskaber og materiale. Med blyant som redsakbe kan du tegne på materialer af forskellig karakter og arbejde med streg og flade, kontraster i lys og skygge og nuancerede valører fra lys til mørke. Blæktegning som er en hurtig registrering af et motiv, har lavering af den vandopløselige blæk til at give tegningen nuancer. Tusch, som er ikke opløselig i vand når den først tørrer, bruges i sin kraft fulde sorte tone, i ren streg med pen og pensel.

Farvelære Basen set i goethes farvehjul og sidenhed Bauhaus kredsens teorier om farvernes relation som bygger på samme lære. emnet er ikke et teoretisk men meget følsom og praktisk område hvor balancen er at se og afveje hvordan en, to tre farver forandre hinandens udtryk.

Undervisning er individuel, ud fra et fælles tema, når der arbejdes med hold.  Der bliver undervist i grundlæggende teknik: for stregtegning; formforståelse med konstruktion- og perspektivlære, komposition ved brug af en opstilling. Øvelser med forskellige redskaber til skravering, tone er centreret omkring genstande af naturlige materialer. Når der skal tegnes perspektiv er rummet i sig selv fyldt af genstande.

Materialebehov – som udgangspunkt er billigt papir kardus, avispapir, eller træholdigt papir, godt at bruge til skitsearbejde. Et kraftgere ikke for glat papir til gennemtegning af motiv, A4- A3 – format. Blyanter i 2b og 4b båd “alm” og tyk blyant. Blyantspidser, vidseklæder. Alm Bic kuglepen i sort. En pen. metal eller bambus og pensler i forskellige størrelser. Kinesisk tusch. tegneblæk, gouache/dækfarve i sort og hvid og rød/blå/gul.


Min egen skoling er den jeg underviser ud fra. Uddannet fra Skolen for Brugskunst, København [idag Danmarks Designskole] . Den undervisning jeg har modtaget fra lærere, har skubbet mig frem og givet et solidt fundament for tegningen i sig selv og at bruge tegningens lette måde at vise en tanke og i sig selv være med til skabe en sammenhæng jeg ikke kan tænke mig til. Fagene jeg valgte på SfB – der i forhold til dags undervisning i designteori mere var en “art school” alt efter hvilke fag somblev valgt – min var genstands – og frihåndstegning, croquis, portræt- og figurtegning parallelt med grafisk design, bogtilrettelægning og illustration. I 8 år udvidet med  ‘elevtid’ hos landskabsmaler [S.E.], hvor tegning og farvernes relation til at vise rum. 

Mit fag er grafisk designer / tegner. Fra egen tegnestue har jeg siden 1993 arbejdet med grafisk design og tegning. Undervisning har jeg arbejdet med for hold og i privatregi siden 2014. Arbejder samtidigt med original tegning som billede på papir. Emner af natur er en stor del af mit billed område. Mønstret som gentagelse i att tegne blade i en trækroner eller en konkret rapport sammensat til et mønster. Alle opgaver starter med en skitse på papir i en let streg der kan rumme et helt koncept.