Neel Dich Abrahamsen: Tegn det du ser – det er altsammen proportioner, Gyldendal, 2023.

Link til Gyldendal og forhandlere

Om bogen


Bogen henvender sig til den, der vil komme igang med at tegne eller til fortsætteren der vil genopfriske sin indsigt. Bogen er indbundet og rigt illustreret. 224 sider, 256 illustrationer.
Bogen er tilrettelagt som opslag, så tegninger og billeder viser hvad teksten ikke kan. Illustrationsmateriale til bogen er taget fra bunker af egne tegninger gennem tiden eller er udført direkte dertil og sammensat med ældre kunstneres værker.

Iagttagelsestegning er undersøgende tegning af det du oplever i dine omgivelser, samtidigt som du tegner det, du ser på papir. Din styrke er at koordinere dine sanser og lade tegningerne blive udført der hvor du oplever dem.
Det er altsammen proportioner er citeret fra en lærer. Praktisk set i dit motiv, som kontrast mellem stort og småt, rundt og firkantet, af lodret og vandret. Forskellene står i en relation til hinanden ved at være modsatte og på den måde underbygge go fremhæver de hinanden.

Grammatikken for tegnesproget er geometri, der giver en tegning sin indre struktur og anvendes som tilrettelægning af en komposition på en flade og opbygning af en rumlig form der tegnes på fladen.
Håndværket ligger i at lære sine redskaber og materialer at kende, og kombinere dem i forhold til en øvelse og siden bevidst anvende dem i et studie eller en tegning af sit motiv. Ved at repetere øvelser og indøve flere metoder, indlæres håndværket der giver mulighed for at udtrykke sig med tegning.
Metode er en bevidst fremgangsmåde for at lære et motiv at kende er at se det samme motiv med flere metoder, materiale og redskab. Du forener dine valg ud fra din personlige æstetik. Basen for iagttagelsen er nysgerrighed for undersøgelsen af dets struktur, udtryk og proportioner.

Det gyldne snit er et målforhold som i vesterlandsk kulturhistorie ses som proportioner af æstetisk harmoni – set som en forlængelse af naturens vækst. Den kultur er indarbejdet for at vise til en forståelse af baggrunden for det klassiske målforhold, ved at vise det som genkendeligt og siden i tegning gøre det anvendeligt, til at skabe balance, proportion og bevægelse.
Perspektivlæren angiver orden for parallelle linjer og deres forening i samme forsvindingspunkt til at vise en rumlig illusion af et motiv tegnet på en flade, som det er set fra din synsvinkel, dit perspektiv.
Komposition er den optiske orden fører blikket til centrum i motiv, uanset om det er tegnet som en plan todimensional flade eller rumlig tredimensional form.
Selvstudie kan have mange veje og der nævnes de kunstenter som har været med til at skabe og udvikle den vesterklandske tegnetradition over lang tid. Der er i bogen tegninger af kunstnerne, Lundbye, Sonne, Køpke m.fl., hang på væggene, hvor jeg voksede op og har virket som en form for læremestre i at tegne noget konkret lige foran dig. Selvstudiet

Undervisning


Privatundervisning, Tegn det du ser: Kontakt mig direkte

Privatundervisning for 1 person. Intensivt. Begynder, øvede eller ud fra særligt projekt.
Sted, Søerne, 1909 Frederiksberg C.
Hjemmearbejde og engagement forventes. Tegn det du ser må påregnes at indkøbes af deltager da den danner grundlag for undervisningen og opgaver der stilles.
Pris 600,- kr for 1,5 time. Tidsrum i dagtimer, ugedage. Periode aftales og betales forud. Forløb af min. 5 gange. afholdes ugentligt eller fordeles over, max. 2,5 mdr. Der bruges ekstra tid uden beregning 1. gang til præsentation.

Små hold for 2-4 personer. Til dem som allerede er i gang med at tegne og gerne vil undersøge et område eller indarbejde emner for et projekt nærmere. Sted, Søerne, 1909 Frederiksberg C.
Hjemmearbejde og engagement forventes. Tegn det du ser må påregnes at indkøbes af deltagere da den danner grundlag for undervisningen og de opgaver der stilles.
Pris pr person 600,- kr for 2 timer. Tidsrum i dagtimer, ugedage, eller Tirsdag aften. Periode aftales og betales forud. Forløb af min. 5 gange. afholdes ugentligt eller hver fjortende dag, over en periode af max. 2 mdr. Der bruges ekstra tid uden beregning 1. gang til præsentation.

Holdundervisning eller Workshop kan arrangeres til den særlig opgave udfra et bestemt emne af natur på Skole, højskole, firmadomicil / kunstforening.
Dagsarrangement / weekend / uge eller som et fortløbende engagement over en sæson, en periode.
Prissætning ud fra omfang, antal deltagere. Pris gives på forhånd i form af tilbud. CVR. Evt. udgifter til indkøb af objekter til særligt emne, tillægges. Udenfor Københavnsområde tillægges ophold og transport.

Selvstudie


Tegning – Mønster – Farve er et uendeligt studie og Tegn det du ser giver anvisninger til hvor du kan gå videre.

Tegning som del af en designproces – hønen eller ægget – det er ikke til at vide hvornår lyst, viden eller indsigt giver association til andre emner end det synlige i virkeligheden. Bogen giver flere forslag til at en proces for hvordan et emne kan undersøges og deraf give en egen formgivning eller historie.
Mønstervirkning er en både at skabe en rytme for din tegnemåde til at vise f.eks. et træs bladløv. Du når ikke at tegne alt indenfor en afsat tid, men du genskaber indtrykket af det, du ser. Som udløber af gennemtegnet og studeret motiv, kan en detalje uddrages til at være en enhed, der kan fungere som rapport for et samlet mønster.
Farvelære Goethes farvehjul, Bauhaus’ lærere, Joseph Albers, Johannes Itten, Paul Klee viser at emnet ikke kun er teoretisk, men en meget følsom og praktisk disciplin til at se og balancere hvordan farver relaterer sig til hinanden og skaber forskellige indtryk og rum.

Kunsthistorie er området hvor tid, tanke og udtryk mødes i den vestlige kunst. Bogen giver anvisninger med kort introduktion til hvem der præget tegnekunsten. Et udvalg af kunstnere, hvis undersøgende tegning beskriver et motiv med så meget nerve at det forbliver for en kulturs blikke, er tillagt bogen. Studiet af andres værker og deres samtid giver en indgang til tegnesproget som bærer af kultur, følelse og personlige valg.
Inspiration At søge videre på internettet omkring farvelære, kan være at søge forskellige kunstneres teorier, f.eks. Paul Cezanne, Henri Matisse, Eugene Delacroix og mange andre. En begrænsning i din søgning er det du udtrækker af et studie og derfra fordyber dig i ved at søge specifikt på emnet eller omvendt studerer videre ud fra den indsigt du møder.

Om Mig


CV Min skoling er den jeg underviser ud fra. Uddannet fra Skolen for Brugskunst, Linjen for tegning og grafik, København [idag Danmarks Designskole]. SfB, der i forhold til dagens undervisning samme sted, der inkluderer designteori og markedsføring, var en skole med karakter af en “art school”. Tegneundervisning på SfB indeholdt genstands- og figurtegning, croquis, portræt- og frihåndstegning, der blev undervist i af gode lærere, som også var udøvende tegnere. I det drivhus en skoling gør er at lære dig kæmpe forbi forventninger, og udvikle en bevidstgørelse af et fag . En skoling der giver identitet, for et fag der aldrig afsluttes for der vil altid være noget nyt at undersøge og iver redskaber til at sætte sig selv i forhold til i sin samtid. Undervisningen gav udover grundig tegneundervisninng, grundlæggende indføring i grafisk design, bogtilrettelægning og illustration [1981-1985] – dvs før Mac. Samtidigt med Sfb og efterfølgende år[1982-1990] udvidet som en  ‘elevtid’ hos landskabsmaler [S.Ekengren], centreret omkring tegning, form og farvers relation til at vise rum.

Fra egen tegnestue siden 1993 løst opgaver som grafisk designer og tegner. Opgaverne er løst til forlag som bogdesign, eller foreslået til museer som grafisk udstyr, katalogtilrettelægning, udstillingsdesign der har indholdt, grafik, stilhistorisk illustration og farvesætning og konceptudvikling og grafisk linje for mindre virksomheder. Tegneundervisning har jeg arbejdet med for hold og i privatregi siden 2014. Arbejder sideløbende med original tegning og mønstre, der i opgaver anvendes som analog tegning, der overføres og justeres til digital brug.