Tegninger

Jeg tager imod opgaven – at tegne både det nøgtern beskrivende af et kendt eller mig ukendt emne af flora eller fauna. Det ukendte researcher jeg grundigt for at finde emnets bredde eller den poetiske stemning, der beskriver en ide.
Opgaver med tegning sætter jeg selv igang fordi jeg er nysgerrig efter at se en ny sammenhæng, eller for at udforske et emne jeg kender godt men vil kende bedre. Nogle gange viser nysgerrigheden at føre til en ny opgave over et nyt emne, måske blomsterarter.

Tegneundervisning tegning er noget som de fleste kender fra barnsben og nogle fortsætter at udvikle tegning til et sprog, der kommunikerer oplevelser og giver klarhed for noget helt konkret synligt. Andre skrive sig videre ind i sproget, sætter virkeligheden på tal og geometri, der alle samler sig til måder at vise virkeligheden på. Jeg kan kan give dig redskab og metode til langsomt at komme videre med den tegning du er i gang med eller starte forfra med de motiver du gerne vil tegne fra din virkelighed. Kontakt

Skitser til illustrationer med frugt
Tegning
67 trætegninger. Møbelsnedkernes træbog 1,2,3
Bogdesign. Cases Grafisk design Tegning
Tegneudervisning
Tegning Tegninger fra naturen
Redskaber
Tegning
Tegninger af svampe
Tegning
Blomsterhav
Tegning
Blomsterark
Tegning
100 træer til bog og “Kuglebanen til det offentlige rum…”
Bogdesign. Cases Grafisk design Tegninger fra naturen
Kulørte dobbelttegninger
Tegning
Madopskrift illustreret med ingredienser
Tegning
PROJEKT: 100 træer til 100 drejede trækugler
Tegning
Iagttagelsestegning. Tang set på en strand
Tegning Tegninger fra naturen