Tegneundervisning

Undervisning ud fra Tegn det du ser


Tegning
Iagttagelsestegning er undersøgende tegning. Du oplever et motiv dine omgivelser, og tegner det på papir i samme øjeblik. Din styrke er at koordinere dine sanser omkring, hvad du oplever og med din lyst og vilje opøver du et håndværk. Med det har du siden mulighed for at udtrykke dig et tegnet sprog.
Grammatikken for tegnesproget er geometri. Den danner tegningens indre struktur i en rumlig form og tilrettelægning af en komposition på en flade. Basen for iagttagelsen er nysgerrighed for undersøgelsen af dets struktur, udtryk og proportioner.
Det er altsammen proportioner – set kontrast mellem stort og småt, rundt og firkantet, af lodret og vandret i dit motiv. Modsætningerne står i en relation til hinanden der underbygger og fremhæver hinanden.

Proces
Håndværket ligger i at lære sine redskaber og materialer at kende. Du kombinerer dem i forhold til en øvelse og repeterer dem bevidst i et studie eller senere i en tegning.
Metode er en bevidst fremgangsmåde. Du bestemmer dig for at lære et motiv at kende med flere metoder, materiale og redskab. Dine mange valg former din personlige æstetik.

Baggrund
Det gyldne snit er et målforhold som i vesterlandsk kulturhistorie ses som proportioner af æstetisk harmoni – set som en forlængelse af naturens vækst. Det klassiske målforhold, er i tegneprocessen anvendeligt, til at skabe balance, proportion og følge en bevægelse.
Perspektivlæren angiver orden for parallelle linjer og deres forening i samme forsvindingspunkt til at vise en rumlig illusion af et motiv tegnet på en flade, som det er set fra din synsvinkel, dit perspektiv.
Komposition er den optiske orden fører blikket til centrum i motiv, uanset om det er tegnet som en plan todimensional flade eller rumlig tredimensional form.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Privatundervisning


Kontakt mig direkte

Intensivt
Begynder, øvede eller ud fra særligt projekt. Sted: ved søerne, 1909 Frederiksberg C.  
Hjemmearbejde og engagement forventes. Tegn det du ser må påregnes at indkøbes af deltager da den danner grundlag for undervisningen og opgaver der stilles.
Pris 500,- kr for 1,5 time, intensivt pr gang. Der bruges ekstra tid uden beregning 1. gang til gensidig præsentation. Tidsrum i dagtimer, ugedage. Periode aftales og betales forud. Forløb af min. 5 gange. afholdes ugentligt eller fordeles over, max. 2 mdr.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Holdundervisning


Kontakt mig direkte

Små hold for 4 personer
Til dem som allerede er i gang med at tegne og gerne vil undersøge et område eller indarbejde emner for et projekt nærmere. Sted: ved søerne, 1909 Frederiksberg C. 
Hjemmearbejde og engagement forventes. Tegn det du ser må påregnes at indkøbes af deltagere da den danner grundlag for undervisningen og de opgaver der stilles.
Pris pr person 400,- kr for 2 timer pr gang. Der kan aftales særpris for grupper / studerende for et forløb på min 5 gange. Der bruges ekstra tid uden beregning 1. gang til gensidig præsentation. Tidsrum i dagtimer, ugedage, eller Tirsdag aften. Periode aftales og betales forud. Forløb af min. 5 gange. afholdes ugentligt eller hver fjortende dag, over en periode af max. 3 mdr.

Holdundervisning eller Workshop på Skole, højskole, firmadomicil / kunstforening.
Arrangeres som dagsarrangement / weekend / uge eller som et fortløbende engagement over en sæson, en periode. 
Prissætning ud fra omfang, antal deltagere. Pris gives på forhånd i form af tilbud. CVR. + evt. udgifter til særlige materialer og transport/evt. ophold.
Ved fast engagement på institution, ud fra dér gældende aflønning.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Om Mig


Min skoling er den jeg underviser ud fra. Uddannet fra Skolen for Brugskunst, Linjen for tegning og grafik, København [idag Danmarks Designskole]. SfB, der i forhold til dagens undervisning samme sted, der inkluderer designteori og markedsføring, var en skole med karakter af en “art school”. Tegneundervisning på SfB indeholdt genstands- og figurtegning, croquis, portræt- og frihåndstegning, der blev undervist i af gode lærere, som også var udøvende tegnere. I det drivhus en skoling er, er det at lære dig selv kæmpe forbi forventninger, og udvikle en bevidstgørelse af et fag ved at iagttage forskelle og forandringer i den tid som omgiver. En skoling giver identitet fagets virkemidler og metoder, der som i tegning aldrig afsluttes for, der vil altid være noget nyt at undersøge og kombinere med basen der udvikles til sin samtid. Undervisningen i min tid på skolen, gav udover grundig tegneundervisning, grundlæggende indføring i grafisk design, bogtilrettelægning og illustration [1981-1985] – dvs før Mac. Samtidigt med Sfb og i 5 efterfølgende år [1982-1990] er tegning blevet udvidet gennem en  ‘elevtid’ hos landskabsmaler [S.Ekengren], centreret omkring tegning, form og farvers relation til at vise rum. 

Fra egen tegnestue siden 1993 løst opgaver som grafisk designer og tegner. Opgaverne er mange og variederes over en lang periode, entret omkring visuelt at fortælle om et projekts karakter. De er blevet løst til forlag som bogdesign, eller til museer som grafisk udstyr, katalogtilrettelægning, hvor udstillingsdesign der har indholdt, grafik, stilhistorisk illustration og farvesætning har give en mere bredspektret løsning end blot grafikerens. som gennemgående opgaver er ide og konceptudvikling udviklet og gennemført som grafisk linje og redigering af hjemmeside for virksomheder indenfor advokat, revision, kunst og håndværk.

Tegneundervisning har jeg arbejdet med for hold og i privat regi siden 2014. Arbejder med original tegning og mønstre, der i opgaver anvendes som analog tegning, der justeres til digital brug alt efter reproduktion .

CV 


This image has an empty alt attribute; its file name is En-blyant-IMG_5915-1024x318.jpg