Tegneundervisning

Tegn det du ser.

Undervisning


Privatundervisning, Tegn det du ser: Kontakt mig direkte

Intensivt: Begynder, øvede eller ud fra særligt projekt. Sted: ved søerne, 1909 Frederiksberg C.  
Hjemmearbejde og engagement forventes. Tegn det du ser må påregnes at indkøbes af deltager da den danner grundlag for undervisningen og opgaver der stilles.
Pris 600,- kr for 1,5 time, intensivt. Der bruges ekstra tid uden beregning 1. gang til gensidig præsentation. Tidsrum i dagtimer, ugedage. Periode aftales og betales forud. Forløb af min. 5 gange. afholdes ugentligt eller fordeles over, max. 2,5 mdr.

Små hold for 2-4 personer Til dem som allerede er i gang med at tegne og gerne vil undersøge et område eller indarbejde emner for et projekt nærmere. Sted: ved søerne, 1909 Frederiksberg C. 
Hjemmearbejde og engagement forventes. Tegn det du ser må påregnes at indkøbes af deltagere da den danner grundlag for undervisningen og de opgaver der stilles.
Pris pr person 500,- kr for 2 timer. Der aftales særpris for grupper / studerende for et forløb på min 5 gange. Der bruges ekstra tid uden beregning 1. gang til gensidig præsentation. Tidsrum i dagtimer, ugedage, eller Tirsdag aften. Periode aftales og betales forud. Forløb af min. 5 gange. afholdes ugentligt eller hver fjortende dag, over en periode af max. 2 mdr.

Holdundervisning eller Workshop på Skole, højskole, firmadomicil / kunstforening.
Dagsarrangement / weekend / uge eller som et fortløbende engagement over en sæson, en periode. 
Prissætning ud fra omfang, antal deltagere. Pris gives på forhånd i form af tilbud. CVR. Evt. udgifter til særlige materialer og transport/evt. ophold tillægges pris.

Selvstudie


Tegning – Mønster – Farve er et uendeligt studie og Tegn det du ser giver anvisninger til hvor du kan gå videre.

Link til klassiske tegninger: Tegning som del af en designproces – hønen eller ægget – det er ikke til at vide hvornår lyst, viden eller indsigt giver association til andre emner end det synlige i virkeligheden. Bogen giver flere forslag til at en proces for hvordan et emne kan undersøges og viser hen til kunstnere i kunsthistorien som har indflydelse på tegningens udvikling.
Kunsthistorie er området hvor tid, tanke og udtryk mødes i den vestlige kunst. Bogen giver anvisninger med kort introduktion til hvem der præget tegnekunsten. Et udvalg af kunstnere, hvis undersøgende tegning beskriver et motiv med så meget nerve at det forbliver for en kulturs blikke, er tillagt bogen. Studiet af andres værker og deres samtid giver en indgang til tegnesproget som bærer af kultur, følelse og personlige valg. 
Inspiration At søge videre på internettet omkring farvelære, kan være at søge forskellige kunstneres teorier, f.eks. Paul Cezanne, Henri Matisse, Eugene Delacroix og mange andre. En begrænsning i din søgning er det du udtrækker af et studie og derfra fordyber dig i ved at søge specifikt på emnet eller omvendt studerer videre ud fra den indsigt du møder.
Mønstervirkning er en både at skabe en rytme for din tegnemåde til at vise f.eks. et træs bladløv. Du når ikke at tegne alt indenfor en afsat tid, men du genskaber indtrykket af det, du ser. Som udløber af gennemtegnet og studeret motiv, kan en detalje uddrages til at være en enhed, der kan fungere som rapport for et samlet mønster.
Link til teorier om farvelære: Farvelære Goethes farvehjul, Bauhaus’ lærere, Joseph Albers, Johannes Itten, Paul Klee viser at emnet ikke kun er teoretisk, men en meget følsom og praktisk disciplin til at se og balancere hvordan farver relaterer sig til hinanden og skaber forskellige indtryk og rum. 

Om Mig


CV Min skoling er den jeg underviser ud fra. Uddannet fra Skolen for Brugskunst, Linjen for tegning og grafik, København [idag Danmarks Designskole]. SfB, der i forhold til dagens undervisning samme sted, der inkluderer designteori og markedsføring, var en skole med karakter af en “art school”. Tegneundervisning på SfB indeholdt genstands- og figurtegning, croquis, portræt- og frihåndstegning, der blev undervist i af gode lærere, som også var udøvende tegnere. I det drivhus en skoling gør er at lære dig kæmpe forbi forventninger, og udvikle en bevidstgørelse af et fag . En skoling der giver identitet, for et fag der aldrig afsluttes for der vil altid være noget nyt at undersøge og iver redskaber til at sætte sig selv i forhold til i sin samtid. Undervisningen gav udover grundig tegneundervisninng, grundlæggende indføring i grafisk design, bogtilrettelægning og illustration [1981-1985] – dvs før Mac. Samtidigt med Sfb og efterfølgende år[1982-1990] udvidet som en  ‘elevtid’ hos landskabsmaler [S.Ekengren], centreret omkring tegning, form og farvers relation til at vise rum. 

Fra egen tegnestue siden 1993 løst opgaver som grafisk designer og tegner. Opgaverne er løst til forlag som bogdesign, eller foreslået til museer som grafisk udstyr, katalogtilrettelægning, udstillingsdesign der har indholdt, grafik, stilhistorisk illustration og farvesætning og konceptudvikling og grafisk linje for mindre virksomheder. Tegneundervisning har jeg arbejdet med for hold og i privatregi siden 2014. Arbejder sideløbende med original tegning og mønstre, der i opgaver anvendes som analog tegning, der overføres og justeres til digital brug.


This image has an empty alt attribute; its file name is En-blyant-IMG_5915-1024x318.jpg