Tekstuddrag fra bogen, Tegn det du ser:

Fra skitse til studie

Tegneforløb

Fra at få en idé, en indskydelse, til at udforske en indsigt, følger et forløb for at stille sig selv en opgave med tegning og vise, hvor den fører hen. 

Du fordyber dig i emnet, der optager dig, ved at studere det fra mange vinkler for at lære det at kende. Studiet kan skabe uventede associationer til nye billeder eller vise dig hen mod nye former. Et eksempel på et tegneforløb er englene t.h., der er skitser forud for udformning af skulpturen t.v. Englenes karakter af lethed har kunstnerens streg og formsprog, der er frembragt i en kontinuerlig proces.

Dine studier af naturen, af genstande, af rum og figurer skaber tegninger i sig selv, og jo mere du tegner og afprøver tegningens hurtige måde at registrere din oplevelse og videreføre din tanke på, jo mere vil du udvikle din streg. 

I de efterfølgende kapitler er emner grupperet ud fra en fremtrædende karakter i en principiel inddeling, hvor et blad er set som en flade, der tegnes endimensionelt på et plan og et æble er en form, der tegnes tredimensionelt på planet. Til hvert emne er udformet flere forslag til opgaver, der kan gennemføres og blive udgangspunkt for et videre studie …

Illustrationen er lavet som et led i skitsearbejdet til en opgave omkring, Flora Danica. En konservativ kalender med fast omslag. Det projekt blev ikke realiseret. Det blev i stedet et kompromis der skulle indeholde det forlags behov som blev udarbejdet til en kalender i lodret format, med spiralryg.